Gondolkodtál már azon, hogy miért van 12 különböző angol igeidő? Talán soknak tűnhet, de minden egyes igeidőnek egyedi célja van, és segít kifejezni az idővel kapcsolatos különböző elképzeléseket. A helyes igeidő megértése és használata elengedhetetlen a hatékony kommunikációhoz, legyen szó munkáról, iskoláról vagy utazásról.

👉Néhány ok, amiért fontos az angol nyelvben a 12 igeidő:

Pontosság: A helyes igeidő használata biztosítja, hogy az üzeneted világos és pontos legyen. Segít a megfelelő jelentést közvetíteni, és elkerülni a félreértéseket.

Gördülékenység: Ha tudod, hogyan kell a 12 igeidőt folyékonyan használni, azzal javíthatod a nyelvtudásodat, és természetesebben és magabiztosabban beszélhetsz angolul.

Igeidők 2

Hogyan gyakorolhatod tehát a 12 igeidőt?

🚀Íme néhány hatékony tipp:

Tanuld meg az alapokat: Kezdd azzal, hogy megismerkedsz a különböző igeidőkkel és azok használatával. Koncentrálj a köztük lévő különbségek megértésére.

Használj példákat: Gyakorold az igeidők használatát szövegkörnyezetben, példamondatok segítségével.

Gyakorolj valós élethelyzetekben: Próbáld ki az igeidők használatát mindennapi beszélgetéseidben vagy írásaidban.

Legyél következetes: Gyakorolj rendszeresen! Idővel ez természetesebbé és automatikusabbá válik számodra.

Ne feledd, hogy az angol nyelv 12 igeidejének megtanulása időt és gyakorlást igényel, de megéri az erőfeszítést. A különböző igeidők elsajátításával hatékonyabban tudsz majd kommunikálni, és világosabban és pontosabban tudod majd kifejezni magad. Gyakorolj tovább, és sikerülni fog!

Nézzük is meg részletesen ebben a bejegyzésben az igeidők sztárját a past simple-t, az egyszerű múltat! Hogy miért ő az angol igeidők sztárja? Képzeld, a legfrissebb statisztikák szerint az interneten fellelhető összes angol szöveges hír (akár olvasható, akár videós) több, mint fele angol nyelvű! És mivel ezek jellemzően megtörtént eseményekről számolnak be, 87%-ban egyszerű múlt időben vannak. Gondold el, ha a 12 közül ezt az egyetlen igeidőt biztosan ismered, az internetes híradások jelentős részét sokkal magabiztosabban tudod majd olvasni, hallgatni, sőt, te magad is szinte bármit el tudsz mondani a múlttal kapcsolatban. 

Az egyszerű múlt idő igealakjai

A szabályos igék múlt idejű alakja -ed -re végződik:

Kijelentés:

I walked                      

you walked

he/she/it walked

we walked

you walked

they walked

Tagadás

I did not walk → I didn’t walk

you did not walk → you didn’t walk

he/she/it did not walk → he/she/it didn’t walk

we did not walk → we didn’t walk

you did not walk → you didn’t walk

they did not walk → they didn’t walk

Kérdés

Did I walk?

Did you walk?

Did he/she/it walk?

Did we walk?

Did you walk?

Did they walk?

Bizonyos igék múlt idejű alakját azonban nem a szabályos -ed végződéssel képezzük. Ezek a rendhagyó igék. Pl.: come → came, do → did, go → went, have → had

Az egyszerű múlt idejű igék helyesírása

 • Az -e -re végződő igék -d végződést kapnak:

live → lived, phone → phoned

 • A mássalhangzó és az utána következő -y végű igéknél az -y –ie -re változik:

study → studied, try → tried

 • Ha magánhangzó áll az -y előtt, akkor nem változik meg az -y:

play → played

 • Szóvégi mássalhangzó megkettőződik, ha -l -re végződik az ige:

travel → travelled, cancel → cancelled

 • Szóvégi mássalhangzó szintén megkettőződik, ha egyszótagú az ige és a szó végén a magánhangzó után egy mássalhangzó áll:

stop → stopped, plan → planned, grab → grabbed

Mikor használjuk az egyszerű múlt időt?

 • Olyan cselekvésről vagy eseményről beszélünk, ami a múltban történt és már befejeződött.

Erre utaló időhatározó szavak:  ago, last week/month…, yesterday, at four o’clock, when?, what time?

I went to France two years ago.  – Két évvel ezelőtt elmentem Franciaországba.

When did you come home? – Mikor jöttél haza?

 • Valami a múltban rendszeresen előfordult:

When Tom was young, he always walked to school.  – Amikor Tom fiatal volt, mindig gyalog ment iskolába.

 • Ha a múltban játszódó történetet vagy egymást követő eseményeket mondunk el. Ilyenkor egy újabb mondatot gyakran vezetünk be az after that, then vagy next szavakkal:

After a long walk on the beach, I had an ice-cream and then I went back to my apartment.

Egy hosszú parti séta után fagyiztam és aztán visszamentem a lakásomba.

Ha alaposan átolvastad ezt a bejegyzést, nem maradt más hátra, mint hogy teszteld le a tudásodat interaktív tesztjeinkkel! Az egyszerű múlt időt négy különböző tesztünkben is tudod gyakorolni: itt, itt, itt és itt.

Igeidők 3

Past Continuous – Folyamatos múlt idő

Nézzük át még a past continuous, azaz a folyamatos múlt használatát: igealakjait, helyesírást és azt, hogy mikor használjuk. Bár nem mindegyik nyelvvizsgán van konkrét “Nyelvtan” című vizsgarész, nyelvtani pontszámot minden nyelvvizsgán kapsz, így elengedhetetlen az igeidők ismerete és helyes használata – középfokú nyelvvizsgán is.

A folyamatos múlt ismerete minden nyelvvizsgaszinten kötelező. Ennek az igeidőnek a használata mindemellett nem bonyolult, könnyű megérteni és megtanulni, még a sokszor gondot jelentő a múlt idejű igealakok, különösen a rendhagyó igék használata sem szükséges hozzá.

Az ismétlés sosem árt, nézd át ezt a bejegyzést még akkor is, ha úgy véled, minden részletre emlékszel!

Folyamatos múlt idő igealakjai

Képzése: “be” létige múlt idejű alakja (was/were) + ige -“ing”-es alakja. 

Kijelentés:

I was waiting                     

you were waiting 

he/she/it was waiting  

we were waiting  

you were waiting  

they were waiting  

Tagadás

I was not waiting  → I wasn’t waiting  

he/she/it was not waiting   → he/she/it wasn’t waiting  

we were not waiting   → we weren’t waiting  

you were not waiting   → you weren’t waiting  

they were not waiting   →they weren’t waiting  

Kérdés

Was I waiting?

Were you waiting?

Was he/she/it waiting?

Were we waiting?

Were you waiting?

Were they waiting?

Folyamatos múlt idő helyesírása

Az -ing alakot úgy képezzük, hogy az ige főnévi igenév alakjához hozzákapcsoljuk az -ing végződést. 

Pl.: ask --> asking , go → going

 • Ha az ige mássalhangzóra és -e -re végződik, akkor az -e kiesik. 

-e + ing 

Pl.: live -->living , hope-->hoping 

Viszont, ha két -ee -re végződik az ige, akkor mind a két -e marad! 

Pl.: see → seeing , agree -->agreeing 

 • Ha az ige -ie -re végződik, akkor az -ie y-ra változik 

– ie → ying 

Pl.: lie → lying , die → dying 

 • Ha az ige egy egyszótagú szó mássalhangzóra végződik és csak egy magánhangzó van benne, akkor megkettőződik a szóvégi mássalhangzó: 

            Pl.: get -->getting , run -->running , swim -->swimming 

 • Ha az ige y-ra vagy w-re végződik, akkor a mássalhangzó nem kettőződik

Pl.: borrow → borrowing , buy -->buying 

 • Ha az ige L-re végződik, és egy magánhangzó áll előtte, akkor megkettőződik az L, kivéve amerikai angolban.

            Pl: travel → travelling

Igeidők 4

Mikor használjuk a folyamatos múlt időt?

A folyamatos múlt időt akkor használjuk, amikor egy olyan cselekvést akarunk kifejezni, ami a múltban éppen folyamatban volt. 

Összehasonlítás az egyszerű múlttal (amiről itt olvashatsz blogbejegyzést):

az egyszerű múlt idő befejezett cselekvést fejez ki (walked in – bementem), a folyamatos múlt idő (was writing, was reading – írtam, olvastam) pedig olyat, ami az egyszerű múlttal kifejezett cselekvés időpontjában éppen folyamatban volt: 

Pl.: While I was sitting in the restaurant, my phone rang.  – Miközben ültem az étteremben, csörgött a telefonom.

Szituáció: Folyamatosan ültem az étteremben, majd egyszer csak hirtelen megcsörrent a telefonom. 

Ebben a mondatban használhatunk mind a két mondatrészben folyamatos múltidőt, viszont akkor az mást fog jelenteni. 

Pl.: While I was sitting in the restaurant, my phone was ringing. – Miközben ültem az étteremben folyamatosan csörgött a telefonom. 

Szituáció: Folyamatosan ültem az étteremben miközben folyamatosan csörgött a telefonom. 

A folyamatos múlt idejű alak előtt használhatjuk a when (amikor)  és a while (miközben) szavakat. 

Pl.: I met her when/while we were working for the same company. – Akkor találkoztam vele, amikor ugyanannál a cégnél dolgoztunk. 

Fontos: Az egyszerű múlt mellett nem használjuk a while kötőszót! 

 (Így itt a “when” nem helyettesíthető a “while” kötőszóval) 

A múltban történtek leírásakor a folyamatos múltat akkor használjuk, ha azt mondjuk el mi zajlott a háttérben. 

Pl.: Anna was checking her e-mails, Peter was eating and the children were playing. – Anna az emailjeit olvasta, Peter evett, a gyerekek pedig játszottak. 

Szituáció: Nem azt mondjuk el, hogy ki mit csinált meg/fejezett be, hanem leírjuk, hogy akkor épp ki mit csinált. 

Ha alaposan elolvastad a bejegyzésünket, akkor ellenőrizd tudásod interaktív teszttel

Click to listen highlighted text!