Kosárba helyezve!

Nyelvtan Középfok (B2) e-bookok

Információk

A sikeres nyelvvizsga 2 alapfeltétele: az angol tudás és a nyelvvizsga-feladatok ismerete.
Az angol tudás – ha nagyon leegyszerűsítjük – az 5 legfontosabb készségből áll: olvasáskészség; íráskészség; hallás utáni értés készsége; nyelvi, nyelvtani jártasság és beszédkészség.

Miért fontos a nyelvtan?
Az 5 alapkészségből 4-hez (olvasás, írás, hallgatás, beszéd) minden nyelvvizsgaközpont külön vizsgarészt dolgozott ki, a nyelvi, nyelvtani jártasság készségét viszont nem minden nyelvvizsgaközpont méri külön feladatokkal. Ugyanakkor fontos tudnod, hogy ha olyan vizsgát választasz, ahol nincs ilyen vizsgarész, a sikerhez akkor is elengedhetetlen feltétel, hogy nyelvtanból is a megfelelő szinten legyél..
A nyelvi, nyelvtani jártasság azt jelenti: ismered és aktívan használod az angol nyelvtant, és megfelelő szinten áll a szókincsed.

Mi a legnagyobb kihívás a nyelvtannal kapcsolatban?
Ha meghallják a ‘nyelvtan’ szót, legtöbbeknek száraz, unalmas, érthetetlennek tűnő kifejezések jutnak eszébe, mint például: igeidők, feltételes mód, fix mondatszórend, vonzatos igék, szinonimák és tematikus szókincs.
Ezek nagyon fontos alapjai az angol tudásnak, a vázat képezik ahhoz, hogy megértsük és használni tudjuk a nyelvet.
A Step With Us Nyelvtan e-bookjaival bebizonyítjuk, hogy a nyelvtani ismeretanyag nem átláthatatlan, nem végtelen hosszúságú, és semmiképpen sem érthetetlen anyag. Gyorsan és hatékonyan bemutatjuk benne a legfontosabb ismereteket, amik elengedhetetlenek a sikeres nyelvvizsgához.
A különböző vizsgaszintek pontos elvásáraihoz (B1, B2, C1) igazodva kihagytuk belőle a felesleges magyarázatokat, az érthetetlen szakszavakat, és ami nagyon fontos: magyar nyelven tesszük érthetővé az angol nyelvtant. Minden ponthoz példákat is írtunk, hogy biztosan világossá tegyük azokat az összefüggéseket, amik minden nyelvvizsgafeladat megoldását megkönnyítik majd. Ezen kívül minden e-bookhoz gyakorlófeladatokat is készítettünk, hogy tesztelhesd a nyelvtani tudásodat. Ezeknek a feladatoknak a megoldásait pedig nem csak bemutatjuk, de meg is magyarázzuk.
Lehet, hogy még van olyan nyelvtani részlet (például befejezett jelen idő, folyamatos jövő idő stb.), ami most még sötét folt, de ez nem maradhat így sokáig!

Az e-bookokkal való tanulás rugalmas (hiszen bárhol, bármikor, a saját tempódban haladhatsz velük), hatékony (hiszen csak a legfontosabb információkat tartalmazza számodra), és egyszerű (hiszen a leegyszerűsített tananyagot sok esetben elég csak alaposan áttanulmányozni ahhoz, hogy képet kapj a feladatmegoldásról).

NYELVTAN B2

IGEIDŐK