Kosárba helyezve!

A nyelvtanulás összetett dolog, számos részből áll, és ezen belül mindenkinek megvannak az erősségei és a gyengéi.

Sokan állítják, hogy hamarabb és szívesebben megjegyeznek hasznos kifejezéseket, mint hogy megpróbálják megérteni a nyelvtani szabályokat és megjegyezni az azokhoz tartozó sok kivételt

Az angol nyelvtan bizonyos pontokon száraznak és unalmasnak tűnhet, sokszor úgy érezzük, felesleges megtanulni annyi vonzatos igét, rendhagyó múlt idejű alakot, és túl sok az a 12 igeidő.

Sokszor kérdezitek tőlünk:

Ha megismerem és begyakorolom a nyelvvizsga-feladattípusokat, az elég ahhoz, hogy átmenjek? Mi van akkor, ha a nyelvtan nem az erősségem?

A válaszunk:

A nyelvvizsga-feladattípusok ismerete nagyon fontos a sikeres nyelvvizsgához, de egy bizonyos szintű nyelvtani ismeretre is szükség van. VISZONT itt is igaz:

NEM KELL MINDENT TUDNOD!

Nem, például középfokon nem kell tudnod használni mind a 12 igeidőt, nem kell 10 oldalnyi vonzatos igét bemagolnod, nem kell végigvenned egy 200 oldalas nyelvtankönyvet, vannak olyan kulcsfontosságú részek, amiket ha megértesz és megjegyzel, az nagyon sokat fog segíteni minden vizsgarészben.

A mai, modern nyelvvizsgák egyértelműen kommunikáció-centrikusak, azt mérik, hogy szóban és írásban gördülékenyen tudsz-e kommunikálni. Több nyelvvizsgaközpont (például az Euroexam és az ECL) el is törölte vagy eleve nem is tartalmazott nyelvtani ismereteket, nyelvhelyességet mérő vizsgarészt. Ahol mégis van ilyen vizsgarész (például Telc nyelvvizsga), ott sem a régi típusú, kontextusából kiragadott mondatokra épülő feleletválasztós szabálytesztelő feladatokkal találkozhatsz, sokkal inkább kontextusban tesztelik a nyelvismeretet.

Ez azt jelenti, hogy egy összefüggő szövegben találhatók a kérdések, amiknek a válaszai logikusan ki is következtethetők, ha érted a szövegkörnyezetet.

A mai, modern nyelvvizsgákhoz tehát már nem bemagoni, sokkal inkább megérteni kell az angol nyelvtant ahhoz, hogy sikeres lehess a nyelvvizsgán. Ez pedig nem egy megugorhatatlan feladat.

Ha szeretnéd áttekintve megismerni a nyelvtan legfontosabb pontjait ahhoz, hogy összeálljon a nagy kép, és te is ki tudd következtetni a helyes megoldásokat, akkor a legjobb helyen jársz, a StepWithUs Online Angol ugyanis egy nyelvtani gyorstalpalóval a segítségedre. 

Kezdd el az igeidőkkel, nézd meg, mit kell feltétlenül tudnod róluk alapfokon (B1) és középfokon (B2)!

Készülj velünk a nyelvvizsgádra! Vizsgafelkészítő e-book-sorozatainkban a konkrét vizsgafeladatokhoz is adunk neked top tippeket, hogy minél több pontot szerezz és biztos legyen a sikered!

Nézd meg az e-book-sorozatokat, fogadd meg tippjeinket és szerezd meg a nyelvvizsgádat minél hamarabb!

A “beside” és a “besides” szavakat gyakran összekeverik az angolul tanulók, pedig a jelentésük teljesen különböző. Nézzük, mi is a különbség!

 

beside: prepozíció, azaz elöljárószó. Jelentése: mellett. Szinonímái lehetnek : “next to” vagy “at the side of”

Pl.: I put my book beside my bed every night. – A könyvemet minden este az ágyam mellé rakom.

besides: prepozícióként és határozószóként is lehet használni.

    1. Jelentése prepozícióként:

Szinonímái: “in addition to”, “also”

             Pl.: What other types of music do you like besides rock? – Milyen fajta zenét szeretsz a  rock mellett?

Szinonímái: “except”, “other than”

Pl.: There is no one here besides me. – Rajtam kívül senki sincs itt.

     2. Jelentése határozószóként:

Szinonímái: “moreover”, “furthermore”, “also”

Pl.:  Besides, I promised her. – Továbbá, megígértem neki.

Szinoníma: “otherwise”

Pl.: They had a really small flat but not much besides. – Volt egy nagyon kicsi lakásuk, de máskülönben nem sok. 

Ellenőrizd tudásodat ehhez a témához készült interaktív tesztünkkel!

Készülj velünk a nyelvvizsgádra! Vizsgafelkészítő e-book-sorozatainkban a konkrét vizsgafeladatokhoz is adunk neked top tippeket, hogy minél több pontot szerezz és biztos legyen a sikered!

Nézd meg az e-book-sorozatokat, fogadd meg tippjeinket és szerezd meg a nyelvvizsgádat minél hamarabb! 

Ebben a bejegyzésben megtanulhatod, hogy melyek azok az igék, amiket nem lehet folyamatos (continuous) igeidőben használni, vagy ha lehet is, folyamatos formában a jelentésük megváltozik. (Ez a szabály ezekre az igékre nem csak a Present Continuous-ban (folyamatos jelenidőben) igaz, hanem az összes folyamatos igeidőben.)

Érzékeléssel kapcsolatos igék:

appear, hear, look like, see, taste

 

Érzelmekkel kapcsolatos igék:

like, hate, love, prefer, wish, want

 

Gondolkodással kapcsolatos igék:

agree, disagree,  believe, forget, know, think, understand, recognise, realize, remember, suppose, consider

 

Birtoklással kapcsolatos igék:

belong to, contain, have, own, include, owe

 

Létezéssel kapcsolatban:

be, exist

 

Egyéb:

cost, depend on, mean, need, promise, suggest, apologise, advise, refuse, consist of, forgive, fit

 

Vannak, olyan igék ezek közül, amelyeket, ha  mégis folyamatos igeidőbe teszünk megváltozik a jelentésük.

Ezek a következők:

to have

 1. Ha az ige jelentése: birtokolni, akkor nem lehet folyamatos igeidőben használni!
 2. Ha nem birtoklást fejez ki, hanem egy összetett ige része, akkor lehet folyamatos igeidőben használni: pl.: have a problem (problémája adódik), have a shower (zuhanyozni), have a lunch (ebédelni)

 

to love

 1. Ha az ige jelentése: szeretni, akkor nem lehet folyamatos igeidőben használni!
 2. Ha az ige jelentése: élvezni, akkor viszont lehet folyamatosba tenni. Pl.: I’m lovin’ it!

 

to think

 1. Ha az ige jelentése arra vonatkozik, hogy valaki a véleményét mondja el, akkor nem lehet folyamatosba tenni!
 2. Ha azt jelenti az ige egy adott mondatban, hogy gondolkodni, akkor lehet folyamatosba tenni. Pl.: I am thinking… ( azon gondolkodom, hogy …)

 

to be

 1. Ha létezést fejez ki, akkor nem lehet folyamatos igeidőbe tenni!
 2. Ha folyamatosba tesszük, akkor valakinek a viselkedésére utal. Pl.: You are being very silly! (Mst nagyon bután viselkedsz!)

to see

 1. Ha az ige azt fejezi ki, hogy valaki valamit lát, nem lehet folyamatosba tenni. Pl.: I see your car! (Látom az autódat!)
 2. Viszont, ha folyamatosba tesszük, találkozásre fog utalni a “see” ige. Pl.: I am seeing Joe today! ( Ma Joe-val találkozom!)

to taste

 1. Ha valaminek valamilyen az íze, nem tehetjük folyamatosba. Pl.: It tastes good! (Jó íze van! )
 2. Ha folyamatosba tesszük, valaminek a megkostolását fogja jelenteni az ige. Pl.: I’m tasting the soup. (Kóstolom a levest.)

to smell

 1. Ha valaminek valamilyen az illata/szaga, nem tehetjük folyamatosba. Pl.: It smells wonderful! (Csodálatos az illata!)
 2. Ha folyamatosba tesszük, valaminek a megszagolását jelenti.

 

A look és a feel két kivétel a fent felsorolt igék közül, mert folyamatos és egyszerű alakjában is ugyanazt jelenti. Pl.: I feel awful = I’m feeling awful.

 

Készülj velünk a nyelvvizsgádra! Vizsgafelkészítő e-book-sorozatainkban a konkrét vizsgafeladatokhoz is adunk neked top tippeket, hogy minél több pontot szerezz és biztos legyen a sikered!

Nézd meg az e-book-sorozatokat, fogadd meg tippjeinket és szerezd meg a nyelvvizsgádat minél hamarabb!

 

A “get” ige című bejegyzésünkben  a “get” igével képzett legfontosabb kifejezéseket nézheted át, most pedig nézzük a “bring” igével kapcsolatos vonzatos igéket!

A phrasal verb egy olyan szókapcsolat, amely egy igéből és egy prepozícióból vagy egy igéből és határozószóból áll. A szófaja ige.

 

bring about – cause to happen (előidéz)

The crisis was brought about by Tom’s resignation.

A krízist Tom felmondása okozta.

 

bring off – to succeed in doing something difficult (sikeresen véghezvinni valamit)

The goalkeeper brought off some excellent saves.

A kapus sikeresen bemutatott néhány nagyszerű védést.

 

bring on – to be the cause of something bad, especially an illness (okozni)

I don’t know what brought this on.

Nem tudom mi okozta ezt.

 

bring round – to persuade someone to agree with you (meggyőzni)

I will try to bring Tom round, but he is very stubborn.

Megpróbálom meggyőzni Tom-ot, de ő nagyon önfejű.

 

bring up – 1.  mention (felhozni egy témát, megemlíteni)

                     2. to look after a child until he/she becomes an adult (felnevelni valakit)

 

Why are you bringing it up now?

Ezt miért most mondod?

 

She brought up two children on her own.

Két gyereket nevelt fel egyedül.

 

Készülj velünk a nyelvvizsgádra! Vizsgafelkészítő e-book-sorozatainkban a konkrét vizsgafeladatokhoz is adunk neked top tippeket, hogy minél több pontot szerezz és biztos legyen a sikered!

Nézd meg az e-book-sorozatokat, fogadd meg tippjeinket és szerezd meg a nyelvvizsgádat minél hamarabb! 

 

A “get” ige című bejegyzésünkben  a “get” igével képzett legfontosabb kifejezéseket nézheted át, majd ellenőrizheted tudásodat a témához készült interaktív teszttel!

Ebben a cikkben pedig nézzük meg a leggyakoribb vonzatos igéket (phrasal verbs) a “get” igével!

get across –  be understood, to make people understand something (megértetni)

I felt that I wasn’t getting the meaning across.

Úgy éreztem, hogy nem sikerült megértetnem magamat. (Nem ment át az üzenet)

 

get at – imply (utalni)

What are you getting at?

Mire akarsz kilyukadni?

 

get down to – to start doing something seriously (nekikezdeni valaminek, belecsapni a lecsóba 🙂 )

It’s time we got down to some real work!

Ideje, hogy elkezdjük a komoly munkát!

 

get on for – approach a certain age/time/number (megközelíteni egy adott életkort/időt/számot)

He must be getting on for sixty.

Biztosan a 60-hoz közelít.

 

get on – make progress , especially in life (haladni)

Tom is getting on very well in his new job.

Tom nagyon jól halad az új munkájában.

 

get over – be surprised (meglepődni)

I couldn’t get over how much it cost.

Alig hittem el, hogy ez mennyibe kerül!

 

get over with – come to an end of something, usually unpleasant (túljutni valamin)

I wanted to get the interview over with as quickly as possible.

Olyan gyorsan túl akartam lenni az interjún, amilyen gyorsan csak lehet.

 

get round to – find time to do (ideje jut valakinek valamire)

I finally got round to reading that book you gave me.

Végre elkezdtem olvasni azt a könyvet, amit adtál nekem.

 

get up to – do something – usually bad (rosszalkodni, sántikálni valamiben)

The children are getting up to something in the kitchen.

A gyerekek valami rosszban sántikálnak a konyhában.

 

Készülj velünk a nyelvvizsgádra! Vizsgafelkészítő e-book-sorozatainkban a konkrét vizsgafeladatokhoz is adunk neked top tippeket, hogy minél több pontot szerezz és biztos legyen a sikered!

Nézd meg az e-book-sorozatokat, fogadd meg tippjeinket és szerezd meg a nyelvvizsgádat minél hamarabb! 

 

Előző blogbejegyzésünkben arról írtunk, hogy a levélírás és a szóbeli vizsgarészeknél könnyedén növelheted a szókincs és a nyelvtan pontszámodat, ha összetett mondatokat használsz a megfelelő kötőszavakkal. A legegyszerűbb kötőszavakra vonatkozó szabályokat itt találod, és interaktív teszttel is gyakorolhatod is őket!

Most nézzünk néhány nehezebb kötőszót, aminek használata elvárás például az emelt szintű érettségin! A középfokú nyelvvizsgán plusz pontokat gyűjthetsz, ha ezeket használod:

 

Even though / though ( habár / bár )

Használd az “even though”-t és a “though”-t, ha hangsúlyozni szeretnél valamit.

Pl.: Even though it rained, we still went to the park.

Habár esett, mégis elmentünk a parkba.

A “though”-t használhatod a mondat legelején és a legvégén is.

Pl.: Though it rained, we went to the park.

     We went to the park. It rained, though.

 

While / whereas ( miközben / noha,habár )

Akkor használd a “while” és a “whereas” kötőszavakat, ha két dolgot szeretnél összehasonlítani és a köztük lévő különbséget hangsúlyozni.

Pl.: While / Whereas my mother thinks I’m an excellent cook, I can’t even make a soup.

      Habár anyukám azt gondolja, hogy nagyszerű szakács vagyok, egy levest sem tudok megcsinálni.

 

Despite / in spite of ( annak ellenére )

Ha két ellentétes dolgot szeretnél kifejezni, használd a “despite” vagy az “in spite of” kötőszavakat. Fontos, hogy mindig egy főnév, vagy főneves szerkezet követi őket! Az -ing formája az igének főnévként viselkedik itt.

Pl.: Despite his illness, Tom went to work.

      Betegsége ellenére Tom ment dolgozni.

      Despite being ill, Tom went to work.

      In spite of his illness, Tom went to work.

      In spite of being ill, Tom went to work.

 

Készülj velünk a nyelvvizsgádra! Vizsgafelkészítő e-book-sorozatainkban a konkrét vizsgafeladatokhoz is adunk neked top tippeket, hogy minél több pontot szerezz és biztos legyen a sikered!

Nézd meg az e-book-sorozatokat, fogadd meg tippjeinket és szerezd meg a nyelvvizsgádat minél hamarabb! 

Bármelyik típusú nyelvvizsgát választod, mindegyiken pontozzák a nyelvtant.

A pontszámodat növelheted például azzal is, ha összetett mondatokat használsz. Ez különösen fontos a levélírás és a szóbeli vizsgarészeknél. Összetett mondatokat kötőszavakkal hozhatsz létre, növelve ezzel a szókincsed pontszámát is! (A pontozásról (az Euroexam nyelvvizsgán) részletesebben ebben a bejegyzésünkben olvashatsz.)

Nézzük most a legegyszerűbb kötőszavak használatát!

Ha átnézted a szabályokat, ellenőrizd tudásod és gyakorolj a témához készült interaktív tesztünkkel!

 

1.  Az and (és) és a both…and (is..is) használatával két hasonló dolgot kapcsolunk össze.

pl..:  Anna is tired and hungry.

Anna fáradt és éhes.

Anna is both tired and hungry.

Anna fáradt és éhes is.

 

 2.  A but (de), a however (azonban) és az although (habár) kötőszavakkal két dolog különbségét fejezzük ki.

Pl.: The film was long. The film was interesting.

The film was long, but it was interesting.

A film hosszú volt, de érdekes.

 

A however és az although formálisabbak, mint a but. Ha infomális/ baráti levelet írsz inkább használd a but-ot, ha formális vagy hivatalos levelet, akkor a however és az although használata ajánlott.

 

Pl.: I wanted to swim, but the sea was very cold.

Akartam úszni, de a tenger hideg volt.

 

Pl.: The team is playing very badly. However, we still have the same coach.

A csapat rosszul játszik. Azonban, még mindig ugyanaz az edzőnk.

 

Pl.: Although the weather was cold, we decided not to wear our pullovers.

Habár az idő hideg volt, úgy döntöttünk, hogy nem vesszük fel a pulóverüket.

 

I work in Budapest although I live in Dunakeszi.

Budapesten dolgozom, habár Dunakeszin lakok.

 

3. A so (így, ezért) egy adott helyzetet és annak az eredményét kapcsolja össze.

Pl.: I was late, so I missed the train.

Elkéstem, ezért lekéstem a vonatot.

Tom didn’t have money, so he could go to a restaurant.

Tomnak nem volt pénze, ezért nem tudott étterembe menni.

 

Készülj velünk a nyelvvizsgádra! Vizsgafelkészítő e-book-sorozatainkban a konkrét vizsgafeladatokhoz is adunk neked top tippeket, hogy minél több pontot szerezz és biztos legyen a sikered!

Nézd meg az e-book-sorozatokat, fogadd meg tippjeinket és szerezd meg a nyelvvizsgádat minél hamarabb! 

 

Összetett mondatokban gyakran használjuk a “which” és a “what”  szót. Sokszor jelent problémát alapfoktól a felsőfokig, hogy melyiket mikor alkalmazzuk.

Olvasd el ezt az egyszerű szabályt és a hasznos tippeket, utána ellenőrizd tudásodat két interaktív tesztünkkel! Az első tesztben könnyebb, a második tesztben nehezebb mondatokat találsz!

 

Íme az alapszabály:

Legegyszerűbben úgy lehet különbséget tenni a két kötőszó között, hogy “which”– et akkor használd, ha az előtte álló mondatrészről vagy az előtte álló egész mondatról/eseményről szeretnél egy információt közölni. Ezzel szemben a “what” kötőszót akkor használd, ha az információ utána következik!

Nézzük meg példákon keresztül!

 1. which (ami/amik/amely/amelyek)

Anna azt mondta használhatjuk a bicikliét, ami nagyon kedves volt tőle.

Tom még csak nem is mondott köszönetet, ami nagyon felbosszantott.

Ezekben a mondatokban látható, hogy a “which” mindig az előtte álló, azaz a dőlt betűvel szedett részre vonatkozik. Ebben az esetben a “which” szót helyettesítheted “and this” kifejezéssel.

pl.: Anna said we could use her bike, and this was very nice of her.

 

2. what  (mi/ami/amit/amely)

Mutasd meg mi van a kezedben.

Csinálj amit akarsz!

Itt tehát a dőlt betűvel szedett részek arra vonatkoznak, amit a “what” után mondunk.  Ha kötőszóként használjuk a “what”-ot helyettesíthetjük a “the fact that” illetve “the thing that” kifejezéssel.

pl.: Do the thing that you want!

 

Készülj velünk a nyelvvizsgádra! Vizsgafelkészítő e-book-sorozatainkban a konkrét vizsgafeladatokhoz is adunk neked top tippeket, hogy minél több pontot szerezz és biztos legyen a sikered!

Nézd meg az e-book-sorozatokat, fogadd meg tippjeinket és szerezd meg a nyelvvizsgádat minél hamarabb! 

 

 

 

 

A “get” igének számos jelentése van az angol nyelvben.

Összeszedtük neked a legfontosabb ilyen kifejezéseket, nézd át és utána ellenőrizd tudásodat a témához  készült interaktív teszttel

Did you get any news today?

I’ll get some cheese when I go to the shops.

Could you get that book from my desk?

What time did your train get to the station?

Everything is getting better and better.

 

Íme néhány gyakori kifejezés, amelyekben a get + melléknév szerkezet szerepel:

 

get married – házasságot köt

get confused – összezavarodik

get lost – eltéved

get drunk – berúg

get divorced – elválik

get dressed – felöltözik

get stuck – beragad

get wet – megázik

get engaged –  1. megkérik a kezét

                           2. belemerül valamibe

 

“Get” vonzatos igék című blogbejegyzésünkben tanulmányozd a leggyakoribb vonzatos igéket (phrasal verbs) a “get” igével!

Készülj velünk a nyelvvizsgádra! Vizsgafelkészítő e-book-sorozatainkban a konkrét vizsgafeladatokhoz is adunk neked top tippeket, hogy minél több pontot szerezz és biztos legyen a sikered!

Nézd meg az e-book-sorozatokat, fogadd meg tippjeinket és szerezd meg a nyelvvizsgádat minél hamarabb! 

 

Legyen szó akár középfokú, akár felsőfokú nyelvvizsgáról a megfelelő szókincs használata nagyon fontos. Az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgákon is több pontot kaphatsz, ha választékosan tudod kifejezni magadat. Ennek egyik egyszerű módja, hogy ha a “very”, azaz a “nagyon” szót szeretnéd használni, használj helyette egy odaillő melléknevet. Itt találsz néhány hasznos példát:  

very often – frequently

very old – ancient

very open – transparent

very simple – basic

very shy – timid

very short – brief

very shiny – gleaming

very scared – petrified

very noisy – deafening

very rich – wealthy

very poor – destitute

very rainy – pouring

very quick – rapid

very pretty – beautiful

Készülj velünk a nyelvvizsgádra! Vizsgafelkészítő e-book-sorozatainkban a konkrét vizsgafeladatokhoz is adunk neked top tippeket, hogy minél több pontot szerezz és biztos legyen a sikered!

Nézd meg az e-book-sorozatokat, fogadd meg tippjeinket és szerezd meg a nyelvvizsgádat minél hamarabb!