Mire jók a kötőszavak? 

Az angol nyelvben a kötőszavak összekötnek más szavakat, mondatrészeket, tagmondatokat és akár bekezdéseket is. A leggyakoribbak az “and” (és), “or” (vagy) és a “but” (de). Viszont ezeken felül is még rengeteg kötőszóval találkozhatsz a beszélt és írott nyelvben is. Elengedhetetlen ezek ismerete, hiszen ezek nélkül nem is tudnád pontosan kifejezni, mire gondolsz. Nem csak a mindennapi kommunikációban, de természetesen a nyelvvizsgán, állásinterjún és érettségin is nagyon jól fog jönni, ha sokat ismersz és választékosan ki tudod magad fejezni.

Hogyan növeld a pontszámodat?

Előző blogbejegyzésünkben arról írtunk, hogy a levélírás és a szóbeli vizsgarészeknél könnyedén növelheted a szókincs és a nyelvtan pontszámodat, ha összetett mondatokat használsz a megfelelő kötőszavakkalÉrdemes megtanulni őket, mert viszonylag kevés energiabefektetéssel sokkal választékosabban tudod majd kifejezni magadat. Bármelyik típusú nyelvvizsgát választod, a nyelvtanodat pontozni fogják, akkor is ha nincsen az adott nyelvvizsgán konkrét “nyelvtan” vizsgarész. 

Hogyan írj jó angol levelet?

Egy jól megírt angol levél kulcspontja a kötőszavak használata. Ebben a bejegyzésben felsorolunk néhány nehezebb kötőszót, amelyek ismerete elvárás például az emelt szintű érettségin is! A középfokú nyelvvizsgán pedig plusz pontokat gyűjthetsz, ha ezeket használod, valamint ezekkel garantált a magasabb pontszám a levélírás vizsgarészben. A kötőszavak használata a megfelelő helyen nagyban hozzájárul ahhoz, hogy értelmes, logikailag összefüggő szöveget alkoss. Azért érdemes utánanézni, kiírni és megtanulni ezeket a kifejezéseket, mert lehet, hogy éppen ezen a pár ponton fog múlni a nyelvvizsgád! A lent felsoroltakhoz példamondatokat is találsz a kifejezések mellé, így sokkal könnyebb megjegyezni őket! 

Szóbeli nyelvvizsga és a kötőszavak fontossága

Szóbeli nyelvvizsgán is elengedhetetlen a sok és változatos kötőszó használata. Kulcsa a sikeres szóbeli vizsgának, hogy logikailag összefüggően tudj beszélni. Például az Euroexam nyelvvizsgán a “Történet elmondása képek alapján” feladatnál valamint az ECL nyelvvizsgán a prezentációnál nagyon nagy segítségedre lehetnek, hiszen ezeknél a feladatoknál önállóan olyan monológot kell mondanod, ami egy logikailag összefüggő szöveg. Ezt kizárólag a kötőszavak használatával tudod elérni.

Legegyszerűbb kötőszavak használata:

and, both…and 

1.  Az and (és) és a both…and (is..is) használatával két hasonló dolgot kapcsolunk össze.

pl..:  Anna is tired and hungry.

Anna fáradt és éhes.

Anna is both tired and hungry.

Anna fáradt és éhes is.

 

but, however, although

 2.  A but (de), a however (azonban) és az although (habár) kötőszavakkal két dolog különbségét fejezzük ki.

Pl.: The film was long. The film was interesting.

The film was long, but it was interesting.

A film hosszú volt, de érdekes.

A however és az although formálisabbak, mint a but. Ha infomális/ baráti levelet írsz inkább használd a but-ot, ha formális vagy hivatalos levelet, akkor a however és az although használata ajánlott.

 

  • but (de): 

Pl.: I wanted to swim, but the sea was very cold.

Akartam úszni, de a tenger hideg volt.

 

  • A however az előző mondat gondolatával ellentétes közlést vezet be. Utána vesszőt kell tenni.

Pl.: The team is playing very badly. However, we still have the same coach.

A csapat rosszul játszik. Azonban, még mindig ugyanaz az edzőnk.

 

  • Az although állhat a mondat elején is és a két tagmondat között is. Vesszőt viszont nem kell tenni az although használatakor!

Pl.: Although the weather was cold, we decided not to wear our pullovers.

Habár az idő hideg volt, úgy döntöttünk, hogy nem vesszük fel a pulóverünket.

 

I work in Budapest although I live in Dunakeszi.

Budapesten dolgozom, habár Dunakeszin lakok.

 

so

3. A so (így, ezért) egy adott helyzetet és annak az eredményét kapcsolja össze.

Pl.: I was late, so I missed the train.

Elkéstem, ezért lekéstem a vonatot.

Tom didn’t have money, so he couldn’t go to a restaurant.

Tomnak nem volt pénze, ezért nem tudott étterembe menni.

 

Nehezebb kötőszavak:

Even though / though ( habár / bár )

Használd az “even though”-t és a “though”-t, ha hangsúlyozni szeretnél valamit.

Pl.: Even though it rained, we still went to the park.

Habár esett, mégis elmentünk a parkba.

A “though”-t használhatod a mondat legelején és a legvégén is.

Pl.: Though it rained, we went to the park.

     We went to the park. It rained, though.

 

While / whereas ( miközben / noha,habár )

Akkor használd a “while” és a “whereas” kötőszavakat, ha két dolgot szeretnél összehasonlítani és a köztük lévő különbséget hangsúlyozni.

Pl.: While / Whereas my mother thinks I’m an excellent cook, I can’t even make a soup.

      Habár anyukám azt gondolja, hogy nagyszerű szakács vagyok, egy levest sem tudok megcsinálni.

 

Despite / in spite of ( annak ellenére )

Ha két ellentétes dolgot szeretnél kifejezni, használd a “despite” vagy az “in spite of” kötőszavakat. Fontos, hogy mindig egy főnév, vagy főneves szerkezet követi őket! Az -ing formája az igének főnévként viselkedik itt.

Pl.: Despite his illness, Tom went to work.

      Betegsége ellenére Tom ment dolgozni.

      Despite being ill, Tom went to work.

      In spite of his illness, Tom went to work.

      In spite of being ill, Tom went to work.

Tudásodat ellenőrizd interaktív tesztjeinkkel!

Click to listen highlighted text!