A nyelvvizsga célja az, hogy előre megadott feladatok segítségével minél pontosabban felmérje a már megszerzett nyelvtudásodat, ezen belül azt, hogy a különböző nyelvi készségekben milyen szinten állsz.

Mik azok a nyelvi készségek?

  • olvasáskészség;
  • íráskészség;
  • hallás utáni értés készsége;
  • nyelvi, nyelvtani jártasság
  • és beszédkészség.

Ezeknek a készségeknek a mérésére minden nyelvvizsgaközpont saját feladattípusokat dolgozott ki. Vannak persze tipikusabb feladatok (például egy szöveg elolvasása után feleletválasztós kérdésekre kell válaszolni), de vannak kevésbé tipikusak is (például egy szöveg 7 bekezdésének mindegyikéhez találd meg a hozzá illő címet 9 megadott lehetőség közül).

Hogyan mérik az egyes készségeket?

A nyelvvizsgaközpontok minden feladathoz egyedi pontozási rendszert is kidolgoztak, így tudják mérni és értékelni azt, hogy az egyes készségekben hogyan teljesít a vizsgázó.

Természetesen ezek a pontozási rendszerek nem titkosak, sőt, érdemes is megismerkedni velük, mi meg is tettük. Minden egyes vizsgafeladat pontozását megismertük, ezek segítségével állítottuk össze a StepWithUs top tippeket, amik segítenek, hogy meg is szerezd ezeket a pontokat.

A pontozásra lássunk egy példát:

Az Euroexam középszintjének (B2) beszéd (speaking) vizsgarészét az alábbi 5 szempont alapján értékelik, mindegyiket 0–5 pontig pontozzák. Segítségképpen itt mi azt is feltüntettük, mit kell tenned, ha mindegyik értékelési pontnál szeretnél megfelelni.

  1. Nyelvhelyesség és szókincs

A magabiztosság, mint minden szempontnál, itt is nagyon fontos. Használj összetett mondatokat, bonyolultabb szerkezeteket, még akkor is, ha néha hibázol! Kötőszavakkal és kifejezésekkel mondj mondatokat! Szókincsed pedig feleljen meg az adott feladatnak! Ha esetleg nem jut eszedbe egy-egy szó, az egyáltalán nem gond! Az a lényeg, hogy választékosan körül tudd írni, amire gondolsz.

  1. Folyamatosság és koherencia

Logikusan felépített, összetett mondatokban beszélj! A folyékony beszéd rendkívül fontos. Csak akkor akkor állj meg, ha a mondandódon gondolkozol! Ha nem jut eszedbe egy-egy szó, inkább írd körül választékosan! Kötőszavak, kifejezések és utalószavak használata segít a folyékony beszéd megtartásában.

  1. Kiejtés

Ha akcentussal beszélsz, az teljesen természetes! Az elvárás az, hogy tisztán érthető legyen, amit mondasz, és az esetleges kiejtési hibák ne akadályozzák a megértést.

  1. Kommunikációs stratégiák

Az Euroexam nyelvvizsgán B2 és C1 szinten is különböző élethelyzeteket tükröző feladatokkal találkozol. Ezért nagyon fontos, hogy az adott szituációnak vagy élethelyzetnek megfelelően reagálj a vizsgáztató vagy vizsgapartenered felvetéseire. Ismerd fel, hogy informális vagy formális szituációról van-e szó, és ennek megfelelően alkalmazz kifejezéseket, köszönést és elköszönést! Ha hibázol, az sem gond, javítsd ki magad bátran!

  1. Összbenyomás

Mindig ismerd fel az adott helyzetet a vizsgafeladatban, és ennek megfelelően kommunikálj! Használj kötőszavakat, összetett mondatokat, kifejezéseket és összetett nyelvtani szerkezeteket!

Ha megfogadod ezeket a tanácsokat, olyan lesz, mintha a vizsgáztató fejével gondolkoznál!

Ha szeretnél többet megtudni a szóbeli feladatokról, és kíváncsi vagy, hogyan kaphatsz rájuk minél több pontot, nézd meg az Euroexam B2 Speaking, Telc B2 Speaking vagy ECL B2 Speaking e-bookjainkat és fogadd meg top tippjeinket!