Mi a nyelvvizgsa célja?

A nyelvvizsga célja az, hogy előre megadott feladatok segítségével minél pontosabban felmérje a már megszerzett nyelvtudásodat, ezen belül azt, hogy a különböző nyelvi készségekben milyen szinten állsz.

Mik azok a nyelvi készségek?

 • olvasáskészség;
 • íráskészség;
 • hallás utáni értés készsége;
 • nyelvi, nyelvtani jártasság
 • és beszédkészség.

Ezeknek a készségeknek a mérésére minden nyelvvizsgaközpont saját feladattípusokat dolgozott ki. Vannak persze tipikusabb feladatok (például egy szöveg elolvasása után feleletválasztós kérdésekre kell válaszolni), de vannak kevésbé tipikusak is (például egy szöveg 7 bekezdésének mindegyikéhez találd meg a hozzá illő címet 9 megadott lehetőség közül).

Hogyan mérik az egyes készségeket?

A nyelvvizsgaközpontok minden feladathoz egyedi pontozási rendszert is kidolgoztak, így tudják mérni és értékelni azt, hogy az egyes készségekben hogyan teljesít a vizsgázó.

Természetesen ezek a pontozási rendszerek nem titkosak, sőt, érdemes is megismerkedni velük, mi meg is tettük. Minden egyes vizsgafeladat pontozását megismertük, ezek segítségével állítottuk össze a StepWithUs online tananygainkat e-book formában, amik segítenek, hogy meg is szerezd ezeket a pontokat.

 

Hogyan pontoznak a nyelvvizsgán?

A pontozásra lássunk 2 példát:

Hogyan pontoznak az Euroexam szóbeli nyelvvizsgán középfokon?

Az Euroexam középszintjének (B2) beszéd (speaking) vizsgarészét az alábbi 5 szempont alapján értékelik, mindegyiket 0–5 pontig pontozzák. Segítségképpen itt mi azt is feltüntettük, mit kell tenned, ha mindegyik értékelési pontnál szeretnél megfelelni. 

 1. Nyelvhelyesség és szókincs

A magabiztosság, mint minden szempontnál, itt is nagyon fontos. Használj összetett mondatokat, bonyolultabb szerkezeteket, még akkor is, ha néha hibázol! Kötőszavakkal és kifejezésekkel mondj mondatokat! Szókincsed pedig feleljen meg az adott feladatnak! Ha esetleg nem jut eszedbe egy-egy szó, az egyáltalán nem gond! Az a lényeg, hogy választékosan körül tudd írni, amire gondolsz.

 1. Folyamatosság és koherencia

Logikusan felépített, összetett mondatokban beszélj! A folyékony beszéd rendkívül fontos. Csak akkor akkor állj meg, ha a mondandódon gondolkozol! Ha nem jut eszedbe egy-egy szó, inkább írd körül választékosan! Kötőszavak, kifejezések és utalószavak használata segít a folyékony beszéd megtartásában.

 1. Kiejtés

Ha akcentussal beszélsz, az teljesen természetes! Az elvárás az, hogy tisztán érthető legyen, amit mondasz, és az esetleges kiejtési hibák ne akadályozzák a megértést.

 1. Kommunikációs stratégiák

Az Euroexam nyelvvizsgán B2 és C1 szinten is különböző élethelyzeteket tükröző feladatokkal találkozol. Ezért nagyon fontos, hogy az adott szituációnak vagy élethelyzetnek megfelelően reagálj a vizsgáztató vagy vizsgapartenered felvetéseire. Ismerd fel, hogy informális vagy formális szituációról van-e szó, és ennek megfelelően alkalmazz kifejezéseket, köszönést és elköszönést! Ha hibázol, az sem gond, javítsd ki magad bátran!

 1. Összbenyomás

Mindig ismerd fel az adott helyzetet a vizsgafeladatban, és ennek megfelelően kommunikálj! Használj kötőszavakat, összetett mondatokat, kifejezéseket és összetett nyelvtani szerkezeteket!

Hogyan pontoznak az Euroexam írásbeli nyelvvizsgán középfokon?

Az írásbeli vizsgát javító tanár összesen 6 szempontot fog nézni a fogalmazás kijavításakor. Ez a 6 szempont egyenlő mértékben számít:

 1. A fogalmazás/levél/ e-mail szókincse, terjedelme és helyessége,
 2. a nyelvtani struktúrák szintje,
 3. a szöveged kohéziója,
 4. koherencia,
 5. műfaji, stílusbeli megfelelés,
 6. a megadott feladatok teljesítése.

Nézzük részletesen, hogy mit tudsz tenni, hogy mind a 6 szempontál elegendő pontot kapj és átmenj a nyelvvizsgán:

 1. Szókincs

Nagyon jó, hogy az Euroexam írásbeli vizsgáján lehet használni a szótárt, mégis azt gondolom, hogy ezt ellenőrzésre használd inkább, minthogy új, jólhangzó szavakat keresel ki belőle. Támaszkodj a már meglévő szókincsedre! Ha az középfokon van , akkor bőven elegendő lesz! Nem kell extra szavakat használnod középfokon. Változatos, a helyzetnek megfelelő szókics használata a cél.

       2. Nyelvtani szerkezet

Lehetőleg törekedj változatos szerkezetű mondatokra, ne tőmondatokban fogalmazz! Használj nyelvtanilag helyes, összetett mondatokat! Ehhez nagy segítségedre lehet a kötőszavak ismerete.

       3. Kohézió

Nagyon fontos, hogy a szövegedet bekezdésekre tagold, és így alakítsd egy összefüggő szöveggé. Itt is használj változatos kötőszavakat, akár előre megtanult mondatokat. Ezekre is kapsz kész megoldásokat online tananyagainkban.

        4. Koherencia 

A koherencia azt jelenti, hogy a szöveged nem összefüggéstelen, hanem logikusan felépített. A bekezdéseknek kapcsolódniuk kell egymáshoz, hogy logikusan felépített szöveg váljon a fogalmazásodból.

        5. Műfaj és stílus

Ismerned kell a vizsgán előfurduló lehetséges műfajokat és ezek stílusjegyeit. Írásodnak meg kell felelnie a műfajio és stílusbeli követelményeknek. Tudnod kell, hogyan írj meg egy formális vagy informális levelet, valamint az sem mindegy, hogy egy online kommentet, műkritikát, esszét vagy újságcikket írsz. A műfaji különbségekre is adunk tippeket és kész megoldásokat anyagainkban.

        6. A feladat teljesítése

A legelső és legfontosabb dolog az írásbeli nyelvvizsgán, hogy jól és pontosan értelmezd a feladatot, amit végre kell hajtanod. Ha ezen elcsúszol, és félreérted a feladatot, akkor sajnos teljesen mindegy, hogy az előző 5 szempontot tökéletesen teljesíted a teljes pontszámod 0 lesz. Tehát nagyon alaposan olvasd el a feladatot és csak ha biztos vagy benne mit kell csinálni akkor kezd neki az írásnak! 

Ha megfogadod ezeket a tanácsokat, olyan lesz, mintha a vizsgáztató fejével gondolkoznál!

 

Click to listen highlighted text!