Past Simple – Az egyszerű múlt

Ebben a bejegyzésben átnézzük a past simple, azaz az egyszerű múlt általános használatát: igealakjait, helyesírást és azt, hogy mikor használjuk. Bár nem mindegyik nyelvvizsgán van konkrét “Nyelvtan” című vizsgarész, nyelvtani pontszámot minden nyelvvizsgán kapsz, így elengedhetetlen az igeidők ismerete és helyes használata – középfokú nyelvvizsgán is. Az egyszerű múlt ismerete minden nyelvvizsgaszinten (a legalacsonyabb besorolású A1 szinten is) kötelező, hiszen mindenhol vannak történet elmesélére, múltbeli tapasztalatokra vonatkozó kérdések és feladatok, de bármilyen élményedről is ennek a segítségével tudsz angolul beszámolni. Ennek az igeidőnek a használata mindemellett nem bonyolult, könnyű megérteni és megtanulni, egyedül a múlt idejű igealakok, különösen a rendhagyó igék használata szokott nagyobb kihívást jelenteni.

Az ismétlés így sosem árt, nézd át ezt a bejegyzést még akkor is, ha úgy véled, minden részletre emlékszel!

Az egyszerű múlt idő igealakjai

A szabályos igék múlt idejű alakja -ed -re végződik:

 

Kijelentés:

I walked                      

you walked

he/she/it walked

we walked

you walked

they walked

 

Tagadás

I did not walk → I didn’t walk

you did not walk → you didn’t walk

he/she/it did not walk → he/she/it didn’t walk

we did not walk → we didn’t walk

you did not walk → you didn’t walk

they did not walk → they didn’t walk

 

Kérdés

Did I walk?

Did you walk?

Did he/she/it walk?

Did we walk?

Did you walk?

Did they walk?

 

Bizonyos igék múlt idejű alakját azonban nem a szabályos -ed végződéssel képezzük. Ezek a rendhagyó igék. Pl.: come → came, do → did, go → went, have → had

 

Az egyszerű múlt idejű igék helyesírása

  • Az -e -re végződő igék -d végződést kapnak:

live → lived, phone → phoned

 

  • A mássalhangzó és az utána következő -y végű igéknél az -y –ie -re változik:

study → studied, try → tried

 

  • Ha magánhangzó áll az -y előtt, akkor nem változik meg az -y:

play → played

 

  • Szóvégi mássalhangzó megkettőződik, ha -l -re végződik az ige:

travel → travelled, cancel → cancelled

 

  • Szóvégi mássalhangzó szintén megkettőződik, ha egyszótagú az ige és a szó végén a magánhangzó után egy mássalhangzó áll:

stop → stopped, plan → planned, grab → grabbed

 

Mikor használjuk az egyszerű múlt időt?

  • Olyan cselekvésről vagy eseményről beszélünk, ami a múltban történt és már befejeződött.

Erre utaló időhatározó szavak:  ago, last week/month…, yesterday, at four o’clock, when?, what time?

 

I went to France two years ago.  Két évvel ezelőtt elmentem Franciaországba.

When did you come home? – Mikor jöttél haza?

 

  • Valami a múltban rendszeresen előfordult:

When Tom was young, he always walked to school.  – Amikor Tom fiatal volt, mindig gyalog ment iskolába.

 

  • Ha a múltban játszódó történetet vagy egymást követő eseményeket mondunk el. Ilyenkor egy újabb mondatot gyakran vezetünk be az after that, then vagy next szavakkal:

After a long walk on the beach, I had an ice-cream and then I went back to my apartment.

Egy hosszú parti séta után fagyiztam és aztán visszamentem a lakásomba.

 

Teszteld az tudásodat az egyszerű múlt idővel kapcsolatban!

Ha alaposan átolvastad ezt a bejegyzést, nem maradt más hátra, mint hogy teszteld le a tudásodat interaktív tesztjeinkkel! Az egyszerű múlt időt négy különböző tesztünkben is tudod gyakorolni: itt, itt, itt és itt.

 

Click to listen highlighted text!