Ebben a bejegyzésben átnézzük a Past Simple, azaz az egyszerű múlt általános használatát: igealakjait, helyesírást, és azt, hogy mikor használjuk.

Igealakok

A szabályos igék múlt idejű alakja -ed -re végződik:

 

Kijelentés:

I walked

you walked

he/she/it walked

we walked

you walked

they walked

 

Tagadás

I did not walk → I didn’t walk

you did not walk → you didn’t walk

he/she/it did not walk → he/she/it didn’t walk

we did not walk → we didn’t walk

you did not walk → you didn’t walk

they did not walk → they didn’t walk

 

Kérdés

Did I walk?

Did you walk?

Did he/she/it walk?

Did we walk?

Did you walk?

Did they walk?

 

Bizonyos igék múlt idejű alakját nem a szabályos -ed végződéssel képezzük. Ezek a rendhagyó igék. Pl.: come → came, do → did, go → went, have → had

 

Helyesírás

  • Az -e -re végződő igék -d végződést kapnak:

live → lived, phone → phoned

 

  • A mássalhangzó és az utána következő -y végű igéknél az -y –ie -re változik:

study → studied, try → tried

 

  • Ha magánhangzó áll az -y előtt, akkor nem változik meg az -y:

play → played

 

  • Szóvégi mássalhangzó megkettőződik, ha -l -re végződik az ige:

travel → travelled, cancel → cancelled

 

  • Szóvégi mássalhangzó szintén megkettőződik, ha egyszótagú az ige és a szó végén a magánhangzó után egy mássalhangzó áll:

stop → stopped, plan → planned, grab → grabbed

 

Mikor használjuk?

  • Olyan cselekvésről vagy eseményről beszélünk, ami a múltban történt és már befejeződött.

Erre utaló időhatározó szavak: ago, last week/month…, yesterday, at four o’clock, when?, what time?

 

I went to France two years ago. Két évvel ezelőtt elmentem Franciaországba.

When did you come home? – Mikor jöttél haza?

 

  • Valami a múltban rendszeresen előfordult:

When Tom was young, he always walked to school. – Amikor Tom fiatal volt, mindig gyalog ment iskolába.

 

  • Ha a múltban játszódó történetet vagy egymást követő eseményeket mondunk el. Ilyenkor egy újabb mondatot gyakran vezetünk be az after that, then vagy next szavakkal:

After a long walk on the beach, I had an ice-cream and then I went back to my apartment.

Egy hosszú parti séta után fagyiztam és aztán visszamentem a lakásomba.

 

Készülj velünk a nyelvvizsgádra! Vizsgafelkészítő videóinkban a konkrét vizsgafeladatokhoz is adunk neked top tippeket, hogy minél több pontot szerezz és biztos legyen a sikered!

Nézd meg a videókat, fogadd meg tippjeinket és szerezd meg a nyelvvizsgádat minél hamarabb!