Present Simple – Az egyszerű jelen

Ebben a bejegyzésben átnézzük a present simple általános használatát. Bár nem mindegyik nyelvvizsgán van konkrét “Nyelvtan” című vizsgarész, nyelvtani pontszámot minden nyelvvizsgán kapsz, így elengedhetetlen az igeidők ismerete és helyes használata – középfokú nyelvvizsgán is. Az egyszerű jelen időt különösen fontos átismételni, hiszen jellemzően ez a legelső és legfontosabb igeidő, amit egy nyelvtanuló elsajátít, kikerülhetetlen, mindenképpen használni fogod a vizsgán is, így jó átismételni, pontosan emlékszel-e rá.  

Itt megtanulhatod a Present Simple igealakjait, helyesírási szabályait és azt, hogy mikor használd! 

Egyszerű jelen idő igealakjai

Kijelentés:

I know                        

You know

he/she/it knows

we know

you know

they know

 

Tagadás:

I don’t know

you don’t know

he/she/it doesn’t know

we don’t know

you don’t know

they don’t know

 

Kérdés:

Do I know?

Do you know?

Does he/she/it know?

Do we know?

Do you know?

Do they know?

 

Egyszerű jelen idő helyesírása

Egyes szám harmadik személyben az ige, a he/she/it után az ige -s személyragot kap.

 

  • Ha az ige utolsó betűje -ch, -o, -sh, -x vagy -ss, a személyrag -es lesz.

Pl.: I watch → he watches , we go → it goes , you do → she does , I miss → he misses

 

  • Ha az ige mássalhangzóra + y-ra végződik (pl.:study), akkor egyes szám harmadik személyben az -ies alakot használjuk.

Pl.: I study → he studies , I fly → he flies

Fontos, hogy egyes szám harmadik személyben tagadásnál és kérdésnél a does alakot használjuk. Az ige ilyenkor nem kap -s ragot!

 

Mikor használjuk az egyszerű jelen időt?

 

  • Valamilyen tényt állapítunk meg:

I don’t speak Chinese. (Nem beszélek kínaiul)

 

  • Olyanról beszélünk, ami rendszeresen, rutin szerűen történik:

He plays tennis every day. (Minden nap teniszezik)

I get up at 6.00 o’clock every day. (Minden nap 6-kor kelek)

 

  • Ha a mondatban gyakoriságot kifejező határozószó szerepel:

Tehát ha ezeket látod egy mondatban, akkor Present Simple-t kell használni:

never (soha) , rarely/seldom (ritkán) , sometimes (néha) , often (gyakran), usually/generally (általában) , always (mindig)

 

Fontos, hogy ezek az időhatározók mindig a főige előtt (pl.: go, visit), de a be létige után áll!

 

I don’t often go to school by bus. (Nem gyakran megyek busszal iskolába)

He is usually late for school.  (Általában elkésik az iskolából)

 

További időhatározószók amivel az egyszerű jelent használjuk:

every day (minden nap), every month (minden hónapban) , every year (minden évben), once a day (naponta egyszer),  once a week (hetente egyszer), once a month (havonta egyszer), once a year (évente egyszer)

Összefoglalva akkor használj Present Simple-t ha a cselekvés nem az épp aktuális cselekvésre vonatkozik, hanem állandó, szokásos, rendszeres cselekvésről van szó.

 

  • Érzésünket, véleményünket fogalmazzuk meg:

I don’t like ice-cream. (Nem szeretem a fagyit)

I like pop music. (Szeretem a popzenét.)

 

  • Ha azt mondjuk meg, amit gondolunk:

I don’t think she likes her new job. (Nem gondolom, hogy szereti az új munkáját.)

Amit még érdemes tudnod az egyszerű jelenről:

Most pedig nézzük át az extrákat, amiket még mindenképpen érdemes tudnod az egyszerű jelenről!

  1. A Present Simple segédigéjét: “do/does” -t nyomatékosításra is tudod használni. Ilyenkor kivételesen a kijelentő mondatba kell használni a segédigét:

 

     – You never clean your room! (Sosem takarítod ki a szobád!)

     – I do clean my room every week! (De igen, minden héten kitakarítom!)

 

     2) Gyakoriságra vonatkozó kérdéseknél is Present Simple-t használj:

 

How often….? – Milyen gyakran… ?

How often do you play tennis? – Milyen gyakran teniszezel?

 

How many times a day/ a week/ a month/ a year…? – Naponta/ Hetente/ Havonta/ Évente hányszor…?

How many times a week do you go swimming? – Hetente hányszor jársz úszni?

 

      3) “here comes” és a “there goes” szerkezetekkel is egyszerű jelent kell használni:

 

Here comes the Sun. ( https://www.youtube.com/watch?v=U_O1QKQCsGs ) Ezzel a Beatles dallal könnyebben megjegyezhető! 🙂

There goes my train! (Ott megy a vonatom!)

 

      4) “State verbs” – olyan igék, amelyeket nem teszünk folyamatos alakba:

 

believe, belong, consist, contain, depend, doubt, exist, fit, have, know, like, love, matter, mean, need, own, prefer, seem, suppose, suspect, understand, want, wish

Néhány igét ezek közül ha folyamatos igeidőbe teszünk megváltozik a jelentése!

Pl.: be, depend, feel, have, measure, see, taste, think, weight

Hasonlítsuk össze:

I think I like you. Szerintem te tetszel nekem.  — I’m thinking about getting a new job. Azon gondolkodom, hogy munkahelyet váltok.

 

     5) címek használatakor, a múlt időre vonatkozik, mégis egyszerű jelent használunk:

Ship sinks in midnight collision. (A hajó az éjféli ütközetben süllyedt el)

 

   6) Present Simple-t használunk ha a mondandónk órarendre, menetrendre vagy valamilyen programra vonatkozik a következő igékkel:

arrive, begin, close, finish, leave, start, open

 

   7) Egyszerű jelent használunk akkor is, ha múlt időben egymás után zajlott eseményeket írunk le. Ezt “historic present”-nek nevezzük. Leggyakoribb, ha elmeséljük miről szólt egy könyv vagy film:

 

…At the end of the movie both families realise that their hatred caused the deaths of the lovers.

 

   8) Present Simple-t használunk a következő időhatározók után is, mellékmondatban:

 

if, when, before, until, as soon as, after, unless, in case

 

Pl.: As soon as I arrive, I will call you!  (Amint megérkezem, hívni foglak!)

Teszteld az tudásodat az egyszerű jelen idővel kapcsolatban!

Ha alaposan átolvastad ezt a bejegyzést, nem maradt más hátra, mint hogy teszteld le a tudásodat interaktív tesztjeinkkel! Az egyszerű jelen időt három különböző nehézségű tesztünkben is tudod gyakorolni: itt, itt és itt.

Click to listen highlighted text!