Present Simple – Az egyszerű jelen

Ebben a bejegyzésben átnézzük a Present Simple általános használatát. A következő bejegyzésünkben még további extrákat is tanulhatsz az egyszerű jelenről! Majd ellenőrizheted tudásodat interaktív teszttel is!

 

Igealakok

Kijelentés:

I know

You know

he/she/it knows

we know

you know

they know

 

Tagadás

I don’t know

you don’t know

he/she/it doesn’t know

we don’t know

you don’t know

they don’t know

 

Kérdés

Do I know?

Do you know?

Does he/she/it know?

Do we know?

Do you know?

Do they know?

 

Helyesírás

Egyes szám harmadik személyben az ige, a he/she/it után az ige -s személyragot kap.

 

  • Ha az ige utolsó betűje -ch, -o, -sh, -x vagy -ss, a személyrag -es lesz.

Pl.: I watch → he watches , we go → it goes , you do → she does , I miss → he misses

 

  • Ha az ige mássalhangzóra + y-ra végződik (pl.:study), akkor egyes szám harmadik személyben az -ies alakot használjuk.

Pl.: I study → he studies , I fly → he flies

Fontos, hogy egyes szám harmadik személyben tagadásnál és kérdésnél a does alakot használjuk. Az ige ilyenkor nem kap -s ragot!

 

Mikor használjuk?

 

  • Valamilyen tényt állapítunk meg:

I don’t speak Chinese. (Nem beszélek kínaiul)

 

  • Olyanról beszélünk, ami rendszeresen, rutin szerűen történik:

He plays tennis every day. (Minden nap teniszezik)

I get up at 6.00 o’clock every day. (Minden nap 6-kor kelek)

 

  • Ha a mondatban gyakoriságot kifejező határozószó szerepel:

Tehát ha ezeket látod egy mondatban, akkor Present Simple-t kell használni:

never (soha) , rarely/seldom (ritkán) , sometimes (néha) , often (gyakran), usually/generally (általában) , always (mindig)

 

Fontos, hogy ezek az időhatározók mindig a főige előtt (pl.: go, visit), de a be létige után áll!

 

I don’t often go to school by bus. (Nem gyakran megyek busszal iskolába)

He is usually late for school. (Általában elkésik az iskolából)

 

További időhatározószók amivel az egyszerű jelent használjuk:

every day (minden nap), every month (minden hónapban) , every year (minden évben), once a day (naponta egyszer), once a week (hetente egyszer), once a month (havonta egyszer), once a year (évente egyszer)

Összefoglalva akkor használj Present Simple-t ha a cselekvés nem az épp aktuális cselekvésre vonatkozik, hanem állandó, szokásos, rendszeres cselekvésről van szó.

 

  • Érzésünket, véleményünket fogalmazzuk meg:

I don’t like ice-cream. (Nem szeretem a fagyit)

I like pop music. (Szeretem a popzenét.)

 

  • Ha azt mondjuk meg, amit gondolunk:

I don’t think she likes her new job. (Nem gondolom, hogy szereti az új munkáját.)

 

Készülj velünk a nyelvvizsgádra! Vizsgafelkészítő videóinkban a konkrét vizsgafeladatokhoz is adunk neked top tippeket, hogy minél több pontot szerezz és biztos legyen a sikered!

Nézd meg a videókat, fogadd meg tippjeinket és szerezd meg a nyelvvizsgádat minél hamarabb!