Legfontosabb kifejezések “get” igével

A “get” igének számos jelentése van az angol nyelvben.

Összeszedtük neked a legfontosabb ilyen kifejezéseket, nézd át és utána ellenőrizd tudásodat a témához  készült interaktív teszttel

  • get + főnév = receive (kap)

Did you get any news today?

  • get + főnév = buy, bring (vásárol, hoz)

I’ll get some cheese when I go to the shops.

Could you get that book from my desk?

  • get to + főnév = arrive at/in (megérkezik)

What time did your train get to the station?

  • get + melléknév = become (valamilyenné válik)

Everything is getting better and better.

 

Leggyakoribb kifejezések “get” igével

Íme néhány gyakori kifejezés, amelyekben a get + melléknév szerkezet szerepel:

 

get married – házasságot köt

get confused – összezavarodik

get lost – eltéved

get drunk – berúg

get divorced – elválik

get dressed – felöltözik

get stuck – beragad

get wet – megázik

get engaged –  1. megkérik a kezét

                        2. belemerül valamibe

Leggyakoribb vonzatos igék GET-el

Most pedig nézzük meg a leggyakoribb vonzatos igéket (phrasal verbs) a “get” igével!

get across –  be understood, to make people understand something (megértetni)

I felt that I wasn’t getting the meaning across.

Úgy éreztem, hogy nem sikerült megértetnem magamat. (Nem ment át az üzenet)

 

get at – imply (utalni)

What are you getting at?

Mire akarsz kilyukadni?

 

get down to – to start doing something seriously (nekikezdeni valaminek, belecsapni a lecsóba 🙂 )

It’s time we got down to some real work!

Ideje, hogy elkezdjük a komoly munkát!

 

get on for – approach a certain age/time/number (megközelíteni egy adott életkort/időt/számot)

He must be getting on for sixty.

Biztosan a 60-hoz közelít.

 

get on – make progress , especially in life (haladni)

Tom is getting on very well in his new job.

Tom nagyon jól halad az új munkájában.

 

get over – be surprised (meglepődni)

I couldn’t get over how much it cost.

Alig hittem el, hogy ez mennyibe kerül!

 

get over with – come to an end of something, usually unpleasant (túljutni valamin)

I wanted to get the interview over with as quickly as possible.

Olyan gyorsan túl akartam lenni az interjún, amilyen gyorsan csak lehet.

 

get round to – find time to do (ideje jut valakinek valamire)

I finally got round to reading that book you gave me.

Végre elkezdtem olvasni azt a könyvet, amit adtál nekem.

 

get up to – do something – usually bad (rosszalkodni, sántikálni valamiben)

The children are getting up to something in the kitchen.

A gyerekek valami rosszban sántikálnak a konyhában.

 

Ha tudod ezeket a kifejezéseket és vonzatos igéket az nem csak a nyelvtan pontszámodat növelheti a nyelvvizsgán, hanem a szövegértés feladatoknál is nagy hasznodra válik! Kifejezetten hasznos lehet például a TELC nyelvvizsgán a “grammar”, azaz nyelvtan vizsgarészen. Ezen belül a feleletválasztós feladatoknál gyakran találkozhatsz olyan kérdéssel, hogy a “get” ige helyes vonzatát kell megtalálnod. Ezt sajnos nem igazán lehet kikövetkeztetni, csak akkor tudod a helyes választ megtalálni, ha megtanultad az ebben a bejegyzésben szereplő legfontosabb vonzatos igéket.

Igaz nem minden nyelvvizsgán van kifejezetten nyelvtan vizsgarész, de ettől függetlenül a nyelvtant midenhol pontozzák! Valamint szövegértés vizsgarész mindegyik nyelvvizsgán előfordul! A vonzatos igék ismeretével nem futhatsz abba a hibába, hogy esetleg félreértesz egy szöveget. Hiszen, ahol a “get” szót látod, egyáltalán nem biztos, hogy “kapni” lesz a jelentése. Nagyon valószínű, hogy valami teljesen mást fog jelenti! A szótár itt nem lesz a segítségedre, mert rengeteg jelentése van! A nyelvvizsgán nincs idő arra, hogy kibogarázd melyik lehet.

 

Click to listen highlighted text!