Present Continuous – Folyamatos jelen idő

Ebben a bejegyzésben átnézzük a present continuous, azaz a folyamatos jelen idő általános használatát.

Bár nem mindegyik nyelvvizsgán van konkrét “Nyelvtan” című vizsgarész, nyelvtani pontszámot minden nyelvvizsgán kapsz, így elengedhetetlen az, hogy ismerd és helyesen használni tudd a legfontosabb igeidőket – középfokú nyelvvizsgán is. A folyamatos jelen időt különösen érdemes átismételni, hiszen jellemzően ez az egyik legelső igeidő, amit egy nyelvtanuló elsajátít, lehet, hogy már régen tanultad és nem mindenre emlékszel pontosan.

Itt megtanulhatod a present continuous igealakjait, helyesírási szabályait és azt, hogy mikor használd!

 

Present Continuous igealakjai

A folyamatos jelenben a következő szerkezetet használjuk: be + -ing alak

Kijelentés:

Teljes alak                                    Összevont alak

I am working                                I’m working

You are working                          You’re working

He/she/it is working                  He/she/it’s working

We are working                           We’re working

You are working                          You’re working

They are working                        They’re working

Tagadás:

I am not working                          I’m not working

You are not working                    You aren’t working

He/she/it is not working             He/she/it’s not working

We are not working                      We aren’t working

You are not working                     You aren’t working

They are not working                   They aren’t working

Kérdés:

Am I working?

Are you working?

Is he/she/it working?

Are we working?

Are you working?

Are they working?

Present Continuous helyesírása

Az -ing alakot úgy képezzük, hogy az ige főnévi igenév alakjához hozzákapcsoljuk az -ing végződést.

Pl.: ask --> asking , go → going

  • Ha az ige mássalhangzóra és -e -re végződik, akkor az -e kiesik.

-e + ing

Pl.: live -->living , hope-->hoping

Viszont, ha két -ee -re végződik az ige, akkor mind a két -e marad!

Pl.: see → seeing , agree -->agreeing

  • Ha az ige -ie -re végződik, akkor az -ie y-ra változik

– ie → ying

Pl.: lie → lying , die → dying

  • Ha az ige egy egyszótagú szó mássalhangzóra végződik és csak egy magánhangzó van benne, akkor megkettőződik a szóvégi mássalhangzó:

 Pl.: get -->getting , run -->running , swim -->swimming

  • Ha az ige y-ra vagy w-re végződik, akkor a mássalhangzó nem kettőzödik

Pl.: borrow → borrowing , buy -->buying

  • Ha az ige L-re végződik, és egy magánhangzó áll előtte, akkor megkettőződik az L, kivéve amerikai angolban.

Pl: travel → travelling

Mikor használjuk a folyamatos jelen időt? 

A folyamatos jelen időt akkor használjuk:

1) amikor olyan cselekvésről beszélünk, amely éppen folyamatban van a beszélgetés idején.

Pl.: The bus is coming! (Jön a busz)

2) ha olyan cselekvésről beszélünk, amely mostanában történik, de nem feltétlenül a beszéd pillanatában:

Pl.: – What are you doing these days? (Mit csinálsz mostanában?) I am learning English.  (Angolul tanulok)

3) Ha elmeséljük, mi történik egy képen:

Pl.: Look! John is playing tennis! (Nézd! John teniszezik!)

4) Vannak bizonyos időhatározószók, amik az adott pillanatra vonatkoznak, ezeket jellemzően ezzel az igeidővel együtt használjuk:

now, at the moment, at present, nowadays, today, tonight

Pl.: He is not working now. (Ő most nem dolgozik)

5) Present Continuous + always

Az “always” időhatározót alapvetően present simple-el (egyszerű jelen idővel) használjuk. Viszont, ha folyamatos jelen idővel használjuk, akkor valamilyen állandóan zavaró/idegesítő szokásra utalunk:

Pl.: You are always borrowing my money! – Mindig kölcsönkéred a pénzem!

6) Jövő idő

Jövő idő kifejezésére is használhatjuk a folyamatos jelen időt, amennyiben az adott esemény, amire utalunk biztosan bekövetkezik.

Pl.: I am leaving tomorrow. – Holnap idulok.

Ha arra szeretnénk rákérdezni, hogy valaki mit csinál a jövőben pontosan egy adott időben, akkor is a folyamatos jelent használjuk:

Pl.: What are you doing next week? – Mit csinálsz jövő héten?

A következő bejegyzésben megtanulhatod, hogy melyek azok az igék, amiket folyamatos jelenben nem lehet használni.

Ha alaposan elolvastad a bejegyzésünket, most jó ötlet ellenőrizned a tudásodat interaktív teszttel!

 

Click to listen highlighted text!