State verbs, azaz igék folyamatos alak nélkül

Ebben a bejegyzésben megtanulhatod, hogy melyek azok az igék, amiket nem lehet folyamatos (continuous) alakban használni, vagy ha lehet is, folyamatos formában a jelentésük megváltozik. Ez a szabály ezekre az igékre nem csak a present continuous-ban (folyamatos jelen időben) igaz, hanem az összes folyamatos igeidőben.

Bár nem minden nyelvvizsgán van “Nyelvtan” (Grammar) című vizsgarész, nyelvtani pontszámot ettől függetlenül minden nyelvvizsgán kapsz, így elengedhetetlen az, hogy ismerd és helyesen használni tudd az igeidőket – középfokon is. Sőt, a szövegértést is nagyban befolyásolhatja, hogy helyesen értesz-e egy-egy igeidőt. Ez különösen igaz az úgynevezett state verb-ök esetében, ahol még az igék jelentése is megváltozhat attól függően, hogy a folyamatos vagy az egyszerű alakjukat használjuk. Nézd, melyik igéket értjük ez alatt:

Érzékeléssel kapcsolatos igék:

appear, hear, look like, see, taste

 

Érzelmekkel kapcsolatos igék:

like, hate, love, prefer, wish, want

 

Gondolkodással kapcsolatos igék:

agree, disagree,  believe, forget, know, think, understand, recognise, realize, remember, suppose, consider

 

Birtoklással kapcsolatos igék:

belong to, contain, have, own, include, owe

 

Létezéssel kapcsolatban:

be, exist

 

Egyéb:

cost, depend on, mean, need, promise, suggest, apologise, advise, refuse, consist of, forgive, fit

 

Mikor változik meg egy ige jelentése?

Vannak, olyan igék ezek közül, amelyeket, ha  mégis folyamatos igeidőbe teszünk megváltozik a jelentésük.

Ezek a következők:

to have

 1. Ha az ige jelentése: birtokolni, akkor nem lehet folyamatos igeidőben használni!
 2. Ha nem birtoklást fejez ki, hanem egy összetett ige része, akkor lehet folyamatos igeidőben használni: pl.: have a problem (problémája adódik), have a shower (zuhanyozni), have a lunch (ebédelni)

 

to love

 1. Ha az ige jelentése: szeretni, akkor nem lehet folyamatos igeidőben használni!
 2. Ha az ige jelentése: élvezni, akkor viszont lehet folyamatosba tenni. Pl.: I’m lovin’ it!

 

to think

 1. Ha az ige jelentése arra vonatkozik, hogy valaki a véleményét mondja el, akkor nem lehet folyamatosba tenni!
 2. Ha azt jelenti az ige egy adott mondatban, hogy gondolkodni, akkor lehet folyamatosba tenni. Pl.: I am thinking… ( azon gondolkodom, hogy …)

 

to be

 1. Ha létezést fejez ki, akkor nem lehet folyamatos igeidőbe tenni!
 2. Ha folyamatosba tesszük, akkor valakinek a viselkedésére utal. Pl.: You are being very silly! (Mst nagyon bután viselkedsz!)

 

to see

 1. Ha az ige azt fejezi ki, hogy valaki valamit lát, nem lehet folyamatosba tenni. Pl.: I see your car! (Látom az autódat!)
 2. Viszont, ha folyamatosba tesszük, találkozásre fog utalni a “see” ige. Pl.: I am seeing Joe today! ( Ma Joe-val találkozom!)

 

to taste

 1. Ha valaminek valamilyen az íze, nem tehetjük folyamatosba. Pl.: It tastes good! (Jó íze van! )
 2. Ha folyamatosba tesszük, valaminek a megkostolását fogja jelenteni az ige. Pl.: I’m tasting the soup. (Kóstolom a levest.)

 

to smell

 1. Ha valaminek valamilyen az illata/szaga, nem tehetjük folyamatosba. Pl.: It smells wonderful! (Csodálatos az illata!)
 2. Ha folyamatosba tesszük, valaminek a megszagolását jelenti.

 

A look és a feel két kivétel a fent felsorolt igék közül, mert folyamatos és egyszerű alakjában is ugyanazt jelenti. Pl.: I feel awful = I’m feeling awful. (Borzasztóan érzem magamat)

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy nagyon fontos megjegyezni már alapfokon és középfokon is a state verb-öket, hiszen könnyen megtanulhatóak és fontos különbséget jelenthetnek egy-egy szövegértési feledat megoldásánál.

Azokon a vizsgákon, amiken nincsen “Nyelvtan” című vizsgarész, ott is fontos pontokat kapsz a nyelvtanilag helyes mondataidra. Ahol pedig van “Nyelvtan” vizsgarész – a TELC nyelvvizsgán – kifejezetten előfordul, hogy state verb-öket kell tudni, ezek segítségével tudod kiszűrni a helyes megoldást.

Tehát könnyen növelheted a pontszámodat bármelyik nyelvvizsgán, ha az az alap nyelvtani kérdésekkel tisztában vagy!

 

 

Click to listen highlighted text!