Past Continuous – Folyamatos múlt idő

Ebben a bejegyzésben átnézzük a past continuous, azaz a folyamatos múlt használatát: igealakjait, helyesírást és azt, hogy mikor használjuk. Bár nem mindegyik nyelvvizsgán van konkrét “Nyelvtan” című vizsgarész, nyelvtani pontszámot minden nyelvvizsgán kapsz, így elengedhetetlen az igeidők ismerete és helyes használata – középfokú nyelvvizsgán is.

A folyamatos múlt ismerete minden nyelvvizsgaszinten kötelező. Ennek az igeidőnek a használata mindemellett nem bonyolult, könnyű megérteni és megtanulni, még a sokszor gondot jelentő a múlt idejű igealakok, különösen a rendhagyó igék használata sem szükséges hozzá.

Az ismétlés sosem árt, nézd át ezt a bejegyzést még akkor is, ha úgy véled, minden részletre emlékszel!

 

Folyamatos múlt idő igealakjai

Képzése: “be” létige múlt idejű alakja (was/were) + ige -“ing”-es alakja. 

 

Kijelentés:

I was waiting                     

you were waiting 

he/she/it was waiting  

we were waiting  

you were waiting  

they were waiting  

 

Tagadás

I was not waiting  → I wasn’t waiting  

he/she/it was not waiting   → he/she/it wasn’t waiting  

we were not waiting   → we weren’t waiting  

you were not waiting   → you weren’t waiting  

they were not waiting   →they weren’t waiting  

 

Kérdés

Was I waiting?

Were you waiting?

Was he/she/it waiting?

Were we waiting?

Were you waiting?

Were they waiting?

 

Folyamatos múlt idő helyesírása

Az -ing alakot úgy képezzük, hogy az ige főnévi igenév alakjához hozzákapcsoljuk az -ing végződést. 

 

Pl.: ask --> asking , go → going

 

  • Ha az ige mássalhangzóra és -e -re végződik, akkor az -e kiesik. 

 

-e + ing 

 

Pl.: live -->living , hope-->hoping 

 

Viszont, ha két -ee -re végződik az ige, akkor mind a két -e marad! 

 

Pl.: see → seeing , agree -->agreeing 

 

  • Ha az ige -ie -re végződik, akkor az -ie y-ra változik 

– ie → ying 

 

Pl.: lie → lying , die → dying 

 

  • Ha az ige egy egyszótagú szó mássalhangzóra végződik és csak egy magánhangzó van benne, akkor megkettőződik a szóvégi mássalhangzó: 

 

            Pl.: get -->getting , run -->running , swim -->swimming 

 

  • Ha az ige y-ra vagy w-re végződik, akkor a mássalhangzó nem kettőződik

 

Pl.: borrow → borrowing , buy -->buying 

 

  • Ha az ige L-re végződik, és egy magánhangzó áll előtte, akkor megkettőződik az L, kivéve amerikai angolban.

 

            Pl: travel → travelling

 

Mikor használjuk a folyamatos múlt időt?

A folyamatos múlt időt akkor használjuk, amikor egy olyan cselekvést akarunk kifejezni, ami a múltban éppen folyamatban volt. 

Összehasonlítás az egyszerű múlttal (amiről itt olvashatsz blogbejegyzést):

az egyszerű múlt idő befejezett cselekvést fejez ki (walked in – bementem), a folyamatos múlt idő (was writing, was reading – írtam, olvastam) pedig olyat, ami az egyszerű múlttal kifejezett cselekvés időpontjában éppen folyamatban volt: 

 

Pl.: While I was sitting in the restaurant, my phone rang.  – Miközben ültem az étteremben, csörgött a telefonom.

Szituáció: Folyamatosan ültem az étteremben, majd egyszer csak hirtelen megcsörrent a telefonom. 

Ebben a mondatban használhatunk mind a két mondatrészben folyamatos múltidőt, viszont akkor az mást fog jelenteni. 

 

Pl.: While I was sitting in the restaurant, my phone was ringing. – Miközben ültem az étteremben folyamatosan csörgött a telefonom. 

Szituáció: Folyamatosan ültem az étteremben miközben folyamatosan csörgött a telefonom. 

 

A folyamatos múlt idejű alak előtt használhatjuk a when (amikor)  és a while (miközben) szavakat. 

Pl.: I met her when/while we were working for the same company. – Akkor találkoztam vele, amikor ugyanannál a cégnél dolgoztunk. 

 

Fontos: Az egyszerű múlt mellett nem használjuk a while kötőszót! 

 (Így itt a “when” nem helyettesíthető a “while” kötőszóval) 

 

A múltban történtek leírásakor a folyamatos múltat akkor használjuk, ha azt mondjuk el mi zajlott a háttérben. 

Pl.: Anna was checking her e-mails, Peter was eating and the children were playing. – Anna az emailjeit olvasta, Peter evett, a gyerekek pedig játszottak. 

Szituáció: Nem azt mondjuk el, hogy ki mit csinált meg/fejezett be, hanem leírjuk, hogy akkor épp ki mit csinált. 

 

Ha alaposan elolvastad a bejegyzésünket, akkor ellenőrizd tudásod interaktív teszttel

 

Click to listen highlighted text!