Ebben a bejegyzésben átnézzük a Past Continuous, azaz a folyamatos múlt általános használatát: igealakjait, helyesírást, és azt, hogy mikor használjuk.

 

Igealakok

Képzése: “be” létige múlt idejű alakja (was/were) + ige -“ing”-es alakja.

 

Kijelentés:

I was waiting

you were waiting

he/she/it was waiting

we were waiting

you were waiting

they were waiting

Tagadás

I was not waiting → I wasn’t waiting

he/she/it was not waiting → he/she/it wasn’t waiting

we were not waiting → we weren’t waiting

you were not waiting → you weren’t waiting

they were not waiting →they weren’t waiting

Kérdés

Was I waiting?

Were you waiting?

Was he/she/it waiting?

Were we waiting?

Were you waiting?

Were they waiting?

 

 

Helyesírás

 

Az -ing alakot úgy képezzük, hogy az ige főnévi igenév alakjához hozzákapcsoljuk az -ing végződést.

 

Pl.: ask --> asking , go → going

 

 

  • Ha az ige mássalhangzóra és -e -re végződik, akkor az -e kiesik.

 

-e + ing

 

Pl.: live -->living , hope-->hoping

 

Viszont, ha két -ee -re végződik az ige, akkor mind a két -e marad!

 

Pl.: see → seeing , agree -->agreeing

 

  • Ha az ige -ie -re végződik, akkor az -ie y-ra változik

– ie → ying

 

Pl.: lie → lying , die → dying

 

  • Ha az ige egy egyszótagú szó mássalhangzóra végződik és csak egy magánhangzó van benne, akkor megkettőződik a szóvégi mássalhangzó:

 

Pl.: get -->getting , run -->running , swim -->swimming

 

  • Ha az ige y-ra vagy w-re végződik, akkor a mássalhangzó nem kettőződik

 

Pl.: borrow → borrowing , buy -->buying

 

  • Ha az ige L-re végződik, és egy magánhangzó áll előtte, akkor megkettőződik az L, kivéve amerikai angolban.

 

Pl: travel → travelling

 

Mikor használjuk?

 

A folyamatos múlt időt akkor használjuk, amikor egy olyan cselekvést akarunk kifejezni, ami a múltban éppen folyamatban volt.

 

Az egyszerű múlttal összehasonlítva (past simple blogbejegyzés): Az egyszerű múlt befejezett cselekvést fejez ki (walked in – bementem), a folyamatos (was writing, was reading) pedig olyat, ami az egyszerű múlttal kifejezett cselekvés időpontjában éppen folyamatban volt:

 

Pl.: While I was sitting in the restaurant, my phone rang. – Miközben ültem az étteremben, csörgött a telefonom.

 

Szituáció: Folyamatosan ültem az étteremben, majd egyszer csak hirtelen megcsörrent a telefonom.

Ebben a mondatban használhatunk mind a két mondatrészben folyamatos múltidőt, viszont akkor az mást fog jelenteni.

 

Pl.: While I was sitting in the restaurant, my phone was ringing. – Miközben ültem az étteremben folyamatosan csörgött a telefonom.

 

Szituáció: Folyamatosan ültem az étteremben miközben folyamatosan csörgött a telefonom.

 

A folyamatos múlt idejű alak előtt használhatjuk a when (amikor) és a while (miközben) szavakat.

 

Pl.: I met her when/while we were working for the same company. – Akkor találkoztam vele, amikor ugyanannál a cégnél dolgoztunk.

 

Fontos: Az egyszerű múlt mellett nem használjuk a while kötőszót!

 

Pl.: When I met her, we were working for the same company. (Így itt a “when” nem helyettesíthető a “while” kötőszóval)

 

A múltban történtek leírásakor a folyamatos múltat akkor használjuk, ha azt mondjuk el mi zajlott a háttérben.

 

Pl.: Anna was checking her e-mails, Peter was eating and the children were playing. – Anna az emailjeit olvasta, Peter evett, a gyerekek pedig játszottak.

 

Szituáció: Nem azt mondjuk el, hogy ki mit csinált meg/fejezett be, hanem leírjuk, hogy akkor épp ki mit csinált.

 

Ellenőrizd tudásod interaktív teszttel!

 

Készülj velünk a nyelvvizsgádra! Vizsgafelkészítő videóinkban és e-book sorozatainkban a konkrét vizsgafeladatokhoz is adunk neked top tippeket, hogy minél több pontot szerezz és biztos legyen a sikered!

Nézd meg a videókat és az e-bookokat, fogadd meg tippjeinket és szerezd meg a nyelvvizsgádat minél hamarabb!